Regulamin sklepu

§1

Sklep internetowy MARTELS (zwana dalej "Sprzedawcą") prowadzi sprzedaż detaliczną towarów przez stronę internetową www.martels.pl przez firmę


MARTELS Marek Wiaderny,

ul. Złotnicka 6B/16,

54-029 Wrocław

NIP: 894-241-14-63, REGON: 932792241,

Wpis do ewidencji: CEIDG www.firma.gov.pl

 

 §2

Formy płatności

 1. Przelewem (przedpłatą) przed dostawą towaru. Należności za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto:
  MARTELS Marek Wiaderny, ul. Złotnicka 6B/16, 54-029 Wrocław, BANK POCZTOWY -
  21 1320 1537 1201 3908 2000 0001
 2. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe". Wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 3. Przy odbiorze / za pobraniem - do kwoty 1000 zł (netto).
 4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w zł polskich w cenach netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23%, jest to uwarunkowane sprawami technicznymi sklepu.

§3

Transport i dostawa towarów

 1. Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. oraz firmy kurierskiej.
 2. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 3. Wysyłane towary przechodzą dokładną kontrolę jakościową i są wolne od wad. Jeżeli jednak po otrzymaniu towaru klient stwierdzi uszkodzenie lub wadę powinien zgłosić ten fakt do sklepu internetowego wraz z opisem wady lub uszkodzenia. Sklep niezwłocznie przekaże informacje o sposobie odesłania towaru.
 4. Przy zakupie kilku przedmiotów, za przesyłkę płacicie Państwo tylko raz.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

§4

Dowód zakupu, reklamacje

 1. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu - paragon lub fakturę VAT, które  wysyłamy w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas logowania. W przypadku nie otrzymania danych do faktury, domyślnie wysłany zostanie paragon.
 2. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi obecnemu przy dostawie lub kurierowi oraz skontaktować się z firmą MARTELS.
 3. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Okres gwarancji zależy od producenta i rodzaju zakupionego towaru.
 4. W przypadku wady fabrycznej, wymieniamy produkt na inny egzemplarz wolny od wad lub w przypadku wyczerpania nakładu, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 5. Jeżeli omyłkowo zostanie wysłany inny towar niż zakupiony przez Państwa, oczywiście pokrywamy koszt odesłania towaru do naszej firmy i ponownej wysyłki poprawnego produktu do Kupującego.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki, w przypadku zaistnienia nie przewidzianych okoliczności rozpatrzenie reklamacji, może przedłużyć się do 30 dni. Jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna, towar odsyłamy po pokryciu przez Kupującego kosztów przesyłki.

§5

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej ze Sprzedawcą (firmą MARTELS), bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie.
 2. Termin dla odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej wynosi 10 dni i liczy się od momentu odebrania towaru.
 3. Jeżeli w wyniku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży konsumenckiej okaże się, że towar jest zniszczony lub w jakikolwiek inny sposób obniża jego wartość na skutek okoliczności, za które Klient ponosi odpowiedzialność, Sprzedawca może domagać się od Klienta stosownego odszkodowania w tym zakresie.
 4. Klient korzystający z ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować o tym Sprzedawcę na piśmie (może być drogą elektroniczną) oraz dostarczyć Sprzedawcy towar na własny koszt, jednocześnie zwracając dowód zakupu, kartę gwarancyjna oraz inne przedmioty, które otrzymał od Sprzedawcy w wyniku wykonania danej umowy.
 5. Sprzedawca dokonuje na rzecz Klienta zwrotu kwoty pieniężnej równej cenie towaru w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta podpisanej przez niego faktury korygującej. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy podany przez Klienta albo w formie przekazu pocztowego, wysłanego na adres wskazany w zamówieniu.
 6. Poniesione przez Klienta koszty odesłania towaru do Sprzedawcy, jak również uprzednio poniesione koszty przesyłki towaru do Klienta, nie podlegają zwrotowi przez Sprzedawcę.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu Zakupów oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania Regulaminu Zakupów.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. Staramy się przygotowywać dla Państwa zdjęcia, specyfikację techniczną i opisy produktów, jak najlepiej oddające ich rzeczywisty wygląd i cechy, jednak ze względu na różne typy monitorów i błędy w informacjach przekazywanych przez producentów, występujące różnice nie mogą stanowić podstawy do zwrotu zakupionych produktów.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
 6. Firma MARTELS zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 7. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
 8. Jeżeli nie akceptują Państwo postanowień Regulaminu proszę o niedokonywanie zakupów w naszym sklepie. Nie odwołujemy nieprzemyślanych decyzji.

  
 Wszystkie przedstawione na aukcjach znaki handlowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.


Dane kontaktowe:
Tel. 698 099 091

GG: 3597143

e-mail: marek.wiaderny@martels.pl

 
Zapraszamy do rejestracji i zakupu w naszym sklepie


MARTELS

Marek Wiaderny

 
Siedziba firmy:
MARTELS
ul. Złotnicka 6B/16
54-029 Wrocław
NIP: 894-241-14-63
 
Infolinia:
698 099 091
GG  3597143
  
Napisz do Nas:
Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o ukazaniu się nowego numeru gazetki promocyjnej
Dopisz
 

Wypisz się

 

 

Partnerzy sklepu MARTELS

Chemia zagraniczna Profesjonalny Hosting Enteractive - Agencja Interaktywna

Sklep Partnerski AB SA © 2013  Wszelkie prawa zastrzeżone
Reklama Windows 8